Afleveringsforretning
Husk gennemgang af færdigt byggeri
Husk afleveringsforretningen når du indgår et samarbejde med en håndværker. Det sikrer dig som bygherre mod at skulle betale for arbejde der er mangelfuldt.

Typer af mangler

En afleveringsforretning kan munde ud i 3 scenarier:
Der er ingen mangler og byggeriet kan formelt afleveres til kunden. Dog sjældent der slet ikke er nogle mangler.
Der er uvæsentlige mangler. Byggeriet afleveres til kunden og kan godt tages i brug, men der aftales en tidsramme inden for hvilken manglerne skal være udbedret. Eksempler på uvæsentlige mangler kan være manglende gulvlister, manglende maler reparation el. lign.
Der er væsentlige mangler. I dette tilfælde afleveres byggeriet ikke til kunden, og det bør heller ikke tages i brug, før håndværkeren har udbedret manglerne. I nogle tilfælde giver det sig selv da den væsentlige mangel gør at det ikke kan tages i brug. Eksempler på væsentlige mangler er manglende montering af køkkenelementer, at malerarbejdet ikke er færdigt el.lign.
Vis flere
citat Hvad der er en væsentlig mangel afhænger af projekttypen. Men en tommelfingerregel er at manglen gør det umuligt at tage byggeriet i brug f.eks. manglende montering af en håndvask.

Hvorfor er en afleveringsforretning vigtig?

Under byggeriet bærer håndværkeren ansvaret for alle dele af byggeriet, lige fra at arbejdet udføres korrekt og uden fejl til at der bliver passet på de leverede materialer. Bliver der stjålet materialer eller opstår der skader pga. vejrmæssige forhold er dette ligeledes håndværkerens risiko. Når byggeriet bliver officielt afleveret overgår denne risiko til dig som bygherre.

Vær dog opmærksom på at hvis du begynder at bruge det område håndværkeren arbejder på inden det er formelt afleveret f.eks. et halvfærdigt køkken, så overtager du automatisk denne risiko. I den situation vil du også få rigtig svært ved at bevise at eventuelle skader eller fejl ikke er er nogle du har forårsaget ved din brug af området.

Netop derfor skal du 1) undgå at tage et delvist færdigt byggeri i brug og 2) gennemgå og godkende det færdige byggeri inden det bliver formelt afleveret til dig.
Maler der maler køkken
Haandvaerker der skaerer træ på maskine

Hvornår er en afleveringsforretning nødvendig?

Intet håndværksarbejde er i princippet for småt til en mangelgennemgang og en afleveringsforretning. Selv ved mindre opgaver som f.eks. hvis en håndværker kommer ud og skifter din vandlås, vil I (automatisk) tjekke for fejl og mangler, idet I konstaterer hvorvidt vandlåsen slutter tæt eller ej.

Jo større opgaven er, jo vigtigere er det selvfølgelig at I foretager en mangelgennemgang og en formel afleveringsforretning.

I kan evt. gøre brug af AB-Forbrugeraftalen, som er en standard kontrakt hvori der bl.a. indgår klare retningslinjer for hvornår og hvordan afleveringsforretningen bliver gennemført.
  • Hvis håndværkeren nægter at rette op på fejl og mangler eller ikke får det gjort inden for den aftalte tidsfrist, kan du i princippet få en anden håndværker til det. Det kræver dog, at du kan bevise at håndværkeren har misligholdt jeres kontrakt. Vi anbefaler klart, at du i sådan en situation spørger en advokat til råds.
  • Husk at opdatere de nye bygningsforhold i BBR. Det er dit ansvar som ejer at sørge for at din boligs forhold stemmer overens med dem der er registreret i BBR, ellers kan du få en bøde på 5.000 kr.

Bedre stillet med en uvildig rådgiver

Nogle bygherrer oplever, at der kan opstå diskussioner med håndværkeren om hvorvidt noget er en mangel, og hvilken type mangel det er.

Det kan derfor være en god ide at have en uvildig rådgiver med dig (f.eks. bygningskonstruktør eller arkitekt), der kan tale din sag og give håndværkeren fagligt modspil både til mangelgennemgangen og afleveringsforretningen.

Du skal ikke frygte, at håndværkeren bliver fornærmet over at du har taget en faglig rådgiver med. De fleste vil ikke have noget imod det, men kun se det som en mulighed for at få blåstemplet deres gode arbejde af en objektiv tredjepart.

Kontrakt med håndværkere

Husk et skriftligt aftalegrundlag
Læs mere her